CAMPIONATO SOFTBALL 2001 - SERIE A2

ANDATA

1^ Giornata 7 aprile 2001 ore 18.00 2^ Giornata 7 aprile 2001 ore 21.00

S00A2AA0111

S00A2AA0211

USTICA SOFT. CLUB

NUORO SOFT.

S00A2AA0112

S00A2AA0212

RIMINI SOFT.

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AA0113

S00A2AA0213

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

CASERTA SOFT.

S00A2AA0114

S00A2AA0214

SOFT. CLUB MARCHENO

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AA0115

S00A2AA0215

WOODSTOCK CAPANNORI

AXA DEVILS ROMA

 

 

 

 

3^ Giornata 14 aprile 2001 ore 18.00 4^ Giornata 14 aprile 2001 ore 21.00 

S00A2AA0311

S00A2AA0411

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

SOFT. CLUB MARCHENO

S00A2AA0312

S00A2AA0412

CASERTA SOFT.

RIMINI SOFT.

S00A2AA0313

S00A2AA0413

ACSI MATTEOTTI PALERMO

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AA0314

S00A2AA0414

AXA DEVILS ROMA

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

S00A2AA0315

S00A2AA0415

NUORO SOFT.

WOODSTOCK CAPANNORI

 

 

 

 

5^ Giornata 21 aprile 2001 ore 18.00 6^ Giornata 21 aprile 2001 ore 21.00 

S00A2AA0511

S00A2AA0611

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AA0512

S00A2AA0612

SOFT. CLUB MARCHENO

CASERTA SOFT.

S00A2AA0513

S00A2AA0613

USTICA SOFT. CLUB

AXA DEVILS ROMA

S00A2AA0514

S00A2AA0614

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

WOODSTOCK CAPANNORI

S00A2AA0515

S00A2AA0615

RIMINI SOFT.

NUORO SOFT.

 

 

 

 

7^ Giornata 28 aprile 2001 ore 18.00 8^ Giornata 28 aprile 2001 ore 21.00 

S00A2AA0711

S00A2AA0811

CASERTA SOFT.

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AA0712

S00A2AA0812

ACSI MATTEOTTI PALERMO

RIMINI SOFT.

S00A2AA0713

S00A2AA0813

AXA DEVILS ROMA

SOFT. CLUB MARCHENO

S00A2AA0714

S00A2AA0814

WOODSTOCK CAPANNORI

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AA0715

S00A2AA0815

NUORO SOFT.

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

 

 

 

 

9^ Giornata 5 maggio 2001 ore 18.00 10^ Giornata 5 maggio 2001 ore 21.00 

S00A2AA0911

S00A2AA1011

CASERTA SOFT.

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AA0912

S00A2AA1012

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

AXA DEVILS ROMA

S00A2AA0913

S00A2AA1013

SOFT. CLUB MARCHENO

NUORO SOFT.

S00A2AA0914

S00A2AA1014

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AA0915

S00A2AA1015

RIMINI SOFT.

WOODSTOCK CAPANNORI

 

 

 

 

11^ Giornata 12 maggio 2001 ore 21.00 12^ Giornata 12 maggio 2001 ore 21.00 

S00A2AA1111

S00A2AA1211

AXA DEVILS ROMA

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AA1112

S00A2AA1212

USTICA SOFT. CLUB

CASERTA SOFT.

S00A2AA1113

S00A2AA1213

NUORO SOFT.

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AA1114

S00A2AA1214

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

RIMINI SOFT.

S00A2AA1115

S00A2AA1215

WOODSTOCK CAPANNORI

SOFT. CLUB MARCHENO

 

 

 

 

13^ Giornata 19 maggio 2001 ore 18.00 14^ Giornata 19 maggio 2001 ore 21.00 

S00A2AA1311

S00A2AA1411

CASERTA SOFT.

AXA DEVILS ROMA

S00A2AA1312

S00A2AA1412

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

WOODSTOCK CAPANNORI

S00A2AA1313

S00A2AA1413

ACSI MATTEOTTI PALERMO

NUORO SOFT.

S00A2AA1314

S00A2AA1414

RIMINI SOFT.

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AA1315

S00A2AA1415

SOFT. CLUB MARCHENO

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

15^ Giornata 26 maggio 2001 ore 18.00 16^ Giornata 26 maggio 2001 ore 21.00 

S00A2AA1511

S00A2AA1611

NUORO SOFT.

CASERTA SOFT.

S00A2AA1512

S00A2AA1612

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AA1513

S00A2AA1613

WOODSTOCK CAPANNORI

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AA1514

S00A2AA1614

RIMINI SOFT.

AXA DEVILS ROMA

S00A2AA1515

S00A2AA1615

USTICA SOFT. CLUB

SOFT. CLUB MARCHENO

 

 

 

 

17^ Giornata 2 giugno 2001 ore 18.00 18^ Giornata 2 giugno 2001 ore 21.00

S00A2AA1711

S00A2AA1811

AXA DEVILS ROMA

NUORO SOFT.

S00A2AA1712

S00A2AA1812

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AA1713

S00A2AA1813

CASERTA SOFT.

WOODSTOCK CAPANNORI

S00A2AA1714

S00A2AA1814

ACSI MATTEOTTI PALERMO

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

S00A2AA1715

S00A2AA1815

SOFT. CLUB MARCHENO

RIMINI SOFT.

RITORNO

1^ Giornata 9 giugno 2001 ore 18.00 2^ Giornata 9 giugno 2001 ore 21.00 

S00A2AR0111

S00A2AR0211

NUORO SOFT.

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AR0112

S00A2AR0212

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

RIMINI SOFT.

S00A2AR0113

S00A2AR0213

CASERTA SOFT.

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

S00A2AR0114

S00A2AR0214

ACSI MATTEOTTI PALERMO

SOFT. CLUB MARCHENO

S00A2AR0115

S00A2AR0215

AXA DEVILS ROMA

WOODSTOCK CAPANNORI

 

 

 

 

3^ Giornata 16 giugno 2001 ore 18.00 4^ Giornata 16 giugno 2001 ore 21.00 

S00A2AR0311

S00A2AR0411

SOFT. CLUB MARCHENO

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AR0312

S00A2AR0412

RIMINI SOFT.

CASERTA SOFT.

S00A2AR0313

S00A2AR0413

USTICA SOFT. CLUB

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AR0314

S00A2AR0414

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

AXA DEVILS ROMA

S00A2AR0315

S00A2AR0415

WOODSTOCK CAPANNORI

NUORO SOFT.

 

 

 

 

5^ Giornata 23 giugno 2001 ore 18.00 6^ Giornata 23 giugno 2001 ore 21.00 

S00A2AR0511

S00A2AR0611

ACSI MATTEOTTI PALERMO

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AR0512

S00A2AR0612

CASERTA SOFT.

SOFT. CLUB MARCHENO

S00A2AR0513

S00A2AR0613

AXA DEVILS ROMA

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AR0514

S00A2AR0614

WOODSTOCK CAPANNORI

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

S00A2AR0515

S00A2AR0615

NUORO SOFT.

RIMINI SOFT.

 

 

 

 

7^ Giornata 30 giugno 2001 ore 18.00 8^ Giornata 30 giugno 2001 ore 21.00 

 

 

 

 

S00A2AR0711

S00A2AR0811

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

CASERTA SOFT.

S00A2AR0712

S00A2AR0812

RIMINI SOFT.

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AR0713

S00A2AR0813

SOFT. CLUB MARCHENO

AXA DEVILS ROMA

S00A2AR0714

S00A2AR0814

USTICA SOFT. CLUB

WOODSTOCK CAPANNORI

S00A2AR0715

S00A2AR0815

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

NUORO SOFT.

 

 

 

 

9^ Giornata 7 luglio 2001 ore 18.00 10^ Giornata 7 luglio 2001 ore 21.00 

S00A2AR0911

S00A2AR1011

ACSI MATTEOTTI PALERMO

CASERTA SOFT.

S00A2AR0912

S00A2AR1012

AXA DEVILS ROMA

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AR0913

S00A2AR1013

NUORO SOFT.

SOFT. CLUB MARCHENO

S00A2AR0914

S00A2AR1014

USTICA SOFT. CLUB

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

S00A2AR0915

S00A2AR1015

WOODSTOCK CAPANNORI

RIMINI SOFT.

 

 

 

 

11^ Giornata 14 luglio 2001 ore 18.00 12^ Giornata 14 luglio 2001 ore 21.00 

S00A2AR1111

S00A2AR1211

ACSI MATTEOTTI PALERMO

AXA DEVILS ROMA

S00A2AR1112

S00A2AR1212

CASERTA SOFT.

USTICA SOFT. CLUB

S00A2AR1113

S00A2AR1213

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

NUORO SOFT.

S00A2AR1114

S00A2AR1214

RIMINI SOFT.

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

S00A2AR1115

S00A2AR1215

SOFT. CLUB MARCHENO

WOODSTOCK CAPANNORI

 

 

 

 

13^ Giornata 21 luglio 2001 ore 18.00 14^ Giornata 21 luglio 2001 ore 21.00 

S00A2AR1311

S00A2AR1411

AXA DEVILS ROMA

CASERTA SOFT.

S00A2AR1312

S00A2AR1412

WOODSTOCK CAPANNORI

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AR1313

S00A2AR1413

NUORO SOFT.

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AR1314

S00A2AR1414

USTICA SOFT. CLUB

RIMINI SOFT.

S00A2AR1315

S00A2AR1415

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

SOFT. CLUB MARCHENO

 

 

 

 

15^ Giornata 28 luglio 2001 ore 18.00 16^ Giornata 28 luglio 2001 ore 21.00

S00A2AR1511

S00A2AR1611

CASERTA SOFT.

NUORO SOFT.

S00A2AR1512

S00A2AR1612

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

S00A2AR1513

S00A2AR1613

ACSI MATTEOTTI PALERMO

WOODSTOCK CAPANNORI

S00A2AR1514

S00A2AR1614

AXA DEVILS ROMA

RIMINI SOFT.

S00A2AR1515

S00A2AR1615

SOFT. CLUB MARCHENO

USTICA SOFT. CLUB

 

 

 

 

17^ Giornata 4 agosto 2001 ore 18.00 18^ Giornata 4 agosto 2001 ore 21.00 

S00A2AR1711

S00A2AR1811

NUORO SOFT.

AXA DEVILS ROMA

S00A2AR1712

S00A2AR1812

USTICA SOFT. CLUB

A.B. CARONNO - RHEA VENDORS

S00A2AR1713

S00A2AR1813

WOODSTOCK CAPANNORI

CASERTA SOFT.

S00A2AR1714

S00A2AR1814

BOLOGNA 2000 SOFT. GROUP

ACSI MATTEOTTI PALERMO

S00A2AR1715

S00A2AR1815

RIMINI SOFT.

SOFT. CLUB MARCHENO